Trunc

Sådan bruges TRUNC-funktionen i Excel
  • 2954
Excel TRUNC-funktionen returnerer et afkortet tal baseret på et (valgfrit) antal cifre. For eksempel returnerer TRUNC (4.9) 4, og TRUNC (-3.5) returne...