Median

Sådan bruges MEDIAN-funktionen i Google Sheets
  • 825
Klik på en tom celle, og skriv = MEDIAN (<værdi1>, [<værdi2>, ...]) i cellen eller formelindtastningsfeltet, erstatter <værdi1> og &...