Kopier

Sådan fjernes duplikater i Google Sheets
  • 943
Google Sheets: Fjern dubletter fra et regnearkVælg en kolonne, hvorfra du vil fjerne duplikaterne.Klik på Data > Fjern dubletter.Du vil nu se et po...
Sådan finder du duplikater i rækker og celler i Google Sheets
  • 4437
Vælg alle tabeldataene, og gå derefter til “Data->Pivottabel. ” Juster celleområdet, hvis det er nødvendigt, og tryk derefter på "Opret". Vælg "Til...